Energiaauditi Korduma Kippuvad Küsimused

Energiaauditite KKK

Energiaaudititite pakkumisi tehes on tihti küsimusi, mille kohta võib öelda Korduma Kippuvad Küsimused. Siin lehel oleme püüdnud anda neile mõned vastused.

Kas ma vajan ikka energiaauditit?

Kui olete otsustanud kasutada Kredexi pakutavaid toetusi või mõningatel juhtudel ka pankade pakutavaid finantseerimisi, siis on Teil tarvis energiaauditit, et tõestada Kredexile, et kui palju tegelikult hoiate edaspidi oma kütte kuludelt kokku. Kui plaanite aga tööd ka ise finantseerida, siis näitab energiaaudit kätte, millised tööd tuleks kõige kiiremini ära teha ja kui palju mingi töö reaalselt säästu annab.

Kas ainult ehitusprojektist ei piisa?

Kahjuks tuleb tõdeda, et ei piisa. Liiga tihti pöörduvad projekteerijad energiaaudiitorite poole, et viimased teostaks energiaarvutused projekti kohta. Samuti väljastatakse paljud projektid ka ilma energiaarvutusi tegemata või arvutatakse ainult osaliselt, näiteks seinte soojustamisel tehakse energiaarvutus ainult seinte kohta ja saadakse väga hea tulemus, kuid samal ajal on ära unustatud külmasillad ja õhuvahetus. Loomulikult leidub ka erandeid ja tehakse ka väga korralike projekte, kuid kuna enamustel juhtudest tellitakse kõige odavam projekt, siis tehakse see eriti kortermajade puhul valmis vanade põhjade alusel.

Mis vahe on termograafial ja energiaauditil?

Üllatav, kui palju seda küsimust tegelikult esitatakse. Internet on täis ilusaid pilte, kus termokaamera näitab majal ilusat punast kohta, kus kogu maja energia kaob. Tegelikult on asi hoopis komplitseeritum ja selliseid ilusaid pilte saab üliharva.  ABaudit on loobunud üldse tavaliste termoaülevaatuste tegemisest ja teeme seda ainult koos energiaauditiga. Kõigepealt pole paljudel vanadel majadel termograafiast palju kasu – energia kokkuhoiuks tuleb piirded üldiselt soojustada. Võime ju panna rulli villa termograafiaga kõige punasemale seina osale ja paari päeva pärast uue pildi teha ja siis vaadata, et kõrvalt on punane – paneme sinna nüüd villa. Lõpuks näeks maja lipp lipi lapp lapi peal välja. Samas lihtsa arvutuse ja auditiga oleks olnud selge, et kogu sein oleks pidanud kohe soojustama. Termograafia (termopildistamine) ei anna kunagi teile piirde U arvu teada, ehk me ei saa teada, kui palju soojust selle seina kaudu tegelikult kaob. Termograafia näitab meile ainult külmasillad kätte ja samuti alarõhu korral sellised kohad, kust õhk sisse tungib. Seega on energiaaudit väga hea paneelmajade vuukide kontrolliks, uute soojustatud majade külmasildade kontrolliks ja otsimiseks. Kuid energiaauditit ta ei vaja.

Kas peale energiaauditit on tarvis ka veel projekt tellida?

Enamikel juhtudel küll. On siiski tööd, mida võib teha teatud juhtudel ka ilma projektita. Näiteks osadel juhtudel pööningute soojustamine, samuti akende ja uste vahetus. Kuid enamike suuremate tööde puhul on tarvis siiski ka projekti. Näiteks seinte soojustamisel, kus tuleb taodelda ka ehitusluba ja selle eeltingimuseks on projekti olemasolu. Lühidalt võib öelda – energiaaudiitor leiab, mis tööd tuleks energiasäästu saavutamiseks teha (kuid ka nii, et sisekliima ei halveneks), kui palju soojustust tuleks kuskile lisada jne. Kuid projekteerijad vaatavad ja koostavad lahenduse, kuidas see soojustus nii seina panna, et see ka jääks. Energiaaudiitorid annavad lähteülesanded projekteerijatele, mille kohta viimased koostavad tehnilise lahenduse.

Miks energiaauditites nii palju sisekliimale ja õhuvahetusele tähelepanu pööratakse?

Sest energiasääst ei tohi tulla sisekliima arvelt! Võime maja paksult villa sisse mässida, kõik aknad ja uksed ka kinni panna ja suure kilekoti ka veel peale tõmmata – nii oleks energiasääst maksimaalne. Kuid elada selles majas keegi ei tahaks. Ja kes seal ka elab, siis see ei ole kuigi meeldiv – kiiresti tekivad hallitused, niiskus ei pääseks kuskile välja ja tervis oleks tõsiselt ohus. Seega energiasäästu nimel tubasid tuulutamata ei tohi jätta.

Kas eramajale on energiaauditit vaja?

Kui otsite võimalusi oma eramaja energiatarbe vähendamiseks, siis on Teil siiski energiaauditit ka eramajale vaja. Sest ainult nii saate lõpuks teada, kuhu Teie energia tegelikult kaob. Kui palju kaob soojusenergiat läbi katuse, akende, seinte jne Kui see on selge, siis saate edasi planeerida, kuidas oma töid planeerida ja selle abil energiat kokku hoida. Kui on võimalik ka elektrikasutuse analüsaator mõneks ajaks ühendada, siis on võimalik ka elektrienergia profiil koostada, mis näitab palju kuskile elektrit kulub.

Mis vahe on energiamärgisel ja energiaauditil?

Energiamärgis näitab lihtsalt Teie maja energiakasutust võrreldes teiste majadega. Nagu uut köögimasinat ostes saate vaadata, kas see odavam külmkapp võtab sama palju elektrit kui kallim või on kallim hoopis säästlikum. Sama näitab energiamärgis ja selle abil saate hinnata oma tulevasi kommunaalarveid. Energiaaudit annab aga konkreetseid näpunäiteid ja juhiseid energia kokkuhoiuks, mille abil näiteks parem energiamärgise klass saada majale.