Energiamärgis

Energiamärgis näitab ülevaatlikult, kui palju Teie maja tegelikult energiat kulutab.

Energiamärgis

Pakume oma klientidele energiamärgise väljastamise teenust. Energiamärgise omamine hoonetel on 2009 aastast kohustuslik, kuid väga levinud ta siiski siiani ei ole. ABaudit väljastab energiamärgiseid hetkel ainult olemasolevatele hoonetele. Meie väljastatud energiamärgised vastavad kõigile kehtestatud nõuetele ja neid saab kasutada ka Kredexi erinevate toetuste taotlemisel.

Projekteerimisel olevatele hoonetele meil hetkel õigust ei ole energiamärgiseid väljastada. Meil on koostatud ka täiesti eraldi leht energiamärgisete kohta käivate Korduma Kippuvate Küsimustega.

Mis on energiamärgis?

Vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele tõendatakse energiamärgisega. Energiamärgis annab infot olemasoleva hoone tegeliku energiatarbimise kohta. Energiavajadus ja –tarbimine kantakse skaalale (A-st kuni H-ni) mis aitab võrrelda hoonet sarnaste seas. Sõltuvalt hoone kasutamisotstarbest on klasside väärtused erinevad. Sarnaneb oma põhimõtetelt kodumasinate märgistamisele.
Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus.

Energiamärgis abauditist

A -energiaklassi maja

A-energiaklassi maja on energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse tipp. Eestis on see kõrgeim võimalik energiamärgis, mis ületab kõik teised klassid, nagu A++ või muud sarnased märgised. Kui maja saab A-energiamärgise, tähendab see, et tegemist on madala energiatarbimisega elamuga, mis tarbib minimaalselt energiat või toodab isegi rohkem energiat, kui ta aasta jooksul tarbib. See on märkimisväärne saavutus süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ja hoone keskkonnamõju minimeerimise seisukohalt.

Tavaliselt on Eestis A-energiaklassi hinnet saanud majad varustatud täiustatud küttesüsteemidega, näiteks maasoojuse või õhk-vesi soojuspumpadega. Need süsteemid kasutavad maa või õhu looduslikku soojust ja muudavad selle kütmiseks kasutatavaks energiaks. Lisaks sellele on neis majades sageli olemas oma kohalik elektritootmine päikesepaneelide abil, mis aitab veelgi suurendada nende energiaautonoomsust.

Siiski on oluline märkida, et hästi ehitatud maja, mis kasutab teisi küttesüsteeme, võib samuti saada ka A-energiaklassi reitingu. Selle kõrge energiatõhususe taseme saavutamisel on võtmeteguriks hoone enda projekteerimine ja ehitus. Nõuetekohane isolatsioon, tõhusad aknad ja hästi tihendatud hoone välispiirde on olulised elemendid, mis tagavad minimaalsed energiakaod ja maksimaalse energiasäästu. Lisaks sellele mängivad maja üldise energiatarbimise vähendamisel olulist rolli arukad kodutehnoloogiad ja energiatõhusad seadmed.

A-energiaklassi maja omamise eelised on arvukad. Esiteks saavad majaomanikud oma energiaarveid märkimisväärselt vähendada, kuna need majad tarbivad kütmiseks ja jahutamiseks minimaalseid energiakoguseid. Peale selle, kuna need majad toodavad rohkem energiat, kui nad tarbivad, võivad need majad isegi lisatulu teenida, müües üleliigset elektrit tagasi võrku. See ei anna mitte ainult rahalist kokkuhoidu, vaid aitab ka kaasa keskkonnahoidlikumale ja jätkusuutlikumale tulevikule.

Lisaks sellele soodustab A-energiaklassi majas elamine keskkonnasäästlikkust. Minimeerides süsinikdioksiidi heitkoguseid ja vähendades sõltuvust fossiilkütustest, mängivad need majad olulist rolli kliimamuutuste vastu võitlemisel ja meie planeedi ressursside säilitamisel. Need on suurepärased näited sellest, kuidas säästvat elamist on võimalik saavutada ilma mugavuse või mugavuse vähenemiseta.

Kokkuvõtteks võib öelda, et A-energiaklassi maja on energiatõhususe ja jätkusuutlikkuse tipp. Kuigi geotermiline küte või õhk-vesi soojuspumbad koos kohaliku elektritootmisega on selliste majade tavalised omadused, võivad ka muud hästi ehitatud, alternatiivsete küttesüsteemidega majad saavutada selle kõrge energiaklassi. A-energiaklassi maja omamine toob kaasa mitmeid eeliseid, sealhulgas väiksemad energiaarved, võimaliku tulu saamise elektri ületootmisest ja olulise panuse keskkonnahoiu edendamisse. See annab tunnistust koduomaniku pühendumusest säästvale eluviisile ja on inspiratsiooniks teistele, kes püüavad vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

Miks tellida energiamärgis ABauditist?

Mõned põhjused, miks energiamärgise võiks tellida ABauditist:

 • Kui kõik algandmed on olemas, siis oleme üldjuhul energiamärgise väljastanud üsna kiiresti – tööpäev või kaks
 • Energiamärgise väljastab energiaaudiitor, seega on meil rohkem kogemusi hinnata hoone energiatarbimist
 • Omame kogemusi nii erineva suurusega ärihoonete energiamärgiste ja auditeerimisega kui ka tavaliste eramajadega

Energiamärgise väljastamisel arvutame kokku kõik Teie poolt tarbitud energiad, võttes samas arvesse Energiatõhususe miinimumnõuetes ette nähtud kaalumistegurid. Sellega saame lõpuks Teie majale anda energiaklassi, kus A on kõige parem, ehk vähem kulutav.

Paljud inimesed on veendunud, et energiamärgis on vaid üks paber, mis midagi ei näita. Seoses sellega pakume meie Teile energiamärgist, mis koosneb kahest osast:

 • Energiamärgis – nii nagu seadus seda ette näeb
 • Ülevaatus hoonele koos aruandega – kui soovite ka ülevaatuse teenust, siis andke sellest palun eraldi teada

Kuna energiamärgise väljastamisel peame esitama ka parendusettepanekud, siis pakume kohe kaasa ka lihtsalt ülevaatuse teenust. Tegu ei ole energiaauditiga vaid tehniliste sõlmede ülevaatusega koos ettepanekutega. Antud ülevaatus võtab aega umbes 1-3 tundi ja selle aja jooksul tutvutakse hoone järgnevate sõlmedega:

 • Küttesüsteem
 • Ventilatsioonisüsteem
 • Veevarustus
 • Elektrisüsteem
 • Põhitarindid

Selline ülevaatus on näiteks väga kasulik korteri soetamisel – nii saate ülevaate, mis seisundis on tegelikult kogu maja, kuhu korteri soovite soetada. Samuti on antud ülevaatus vajalik hoone valdajale, sest nemad saavad selle abil koostada oma remondiplaane ja miks mitte teha ka kaugemaid plaane suurema renoveerimise osas.

Energiamärgise hind

Täpsema info saamiseks ja konkreetse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust. Indikatiivsete energiamärgiste hindade osas võite vaadata kindlasti ka meie hinnakirja. Samas on tegu keskmiste hindadega. Konkreetse energiamärgise hind sõltub objekti asukohtas, iseloomust jne. Väga palju määrab ka see, kas ja kui palju on Teil olemas erinevate kulutatud energiate tarbimisandmed. Seega soovitame kindlasti meiega ühendust võtta, et saaksime teha konkreetse hinnapakkumise.

Mida on vaja energiamärgise väljastamiseks?

Energiamärgise väljastamiseks on meil vaja soovitatavalt kolme viimase täisaasta järgnevaid andmeid:Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed

 • Kulunud küte (olgu selleks siis kaugküte, keskmine kulunud puidu kogus, kütteõli või maagaasi kogus) või muu küte allikas
 • Kulunud elektri kogus
 • Tarbitud vee kogus
 • Kuidas toimub sooja vee tootmine
 • Energia tootmise korral ka selle kogused, mis on tagasi võrku antu (kui Teil on näiteks päikesepaneelid vms)

Üldjuhul on vaja kolme aasta tarbimisi, kuid minimaalselt peab olema ühe täisaasta tarbimised, et olemasolevale hoonele energiamärgis väljastada. Vajadusel küsib energiamärgise väljastaja Teilt veel täpsemat informatsiooni hoone ja tema tehnosüsteemide kohta.

Energiamärgise tellimiseks kontaktid

Kui soovite energiamärgist tellida, siis võtke meiega ühendust. Kontaktid on meie Kontaktide lehel, kuid paneme need ka kiirelt siia kirja:

info@abaudit.eu

Tel: 56 489 029