Hoone tehniline audit

Hoone tehniline audit

Hoone tehnilise auditi käigus kontrollitakse erinevaid süsteeme ja esitatakse selle kohta raport. Meil on kasutusel spetsiaalne kontrollnimekiri, mille alusel oma tööd teostame. Antud kontrollnimekiri vastab Ehitise Ekspertiisi Aktile, kuid on tunduvalt põhjalikum ja ülevaatlikum. Oleme oma vormi välja töötanud lisaks Eestis levinud ekspertiiside aruannetele ka mujal maailmas levinud “Home Inspection” aruannetele.

Tehniline audit on soovitatav kindlasti tellida enne uue maja ostmist. Nii saate sõltumatu hinnangu plaanitava ostu kohta ja teate, milliste remondi ja hoolduskulutustega tuleb teil lähematel aastatel arvestada. Meie ülevaatuse käigus kontrollitakse üle järgmised hoone osad ja süsteemid:

 • Krunt, ligipääsu teed, vundament
 • Hoone üldine välisilme ja kattematerjalid
 • Kõrvalhooned
 • Katus
 • Garaaz/panipaigad
 • Põhikonstruktsioonid
 • Pööning ja kelder
 • Veevarustus süsteemid
 • Kütte ja jahutussüsteemid
 • Ventilatsioonisüsteemid
 • Elektrisüsteemid

Tehnilise auditi eesmärk on anda võimalikult hea ülevaade objektist. Selle abil saab infot, millistes süsteemides oleks vaja teha parandustöid ja millise olulisusega need on.

Tehniline audit võtab üldjuhul kohapeal aega 2-3 tundi, selle käigus kontrollitakse visuaalselt auditeeritavat objekti, küsitletakse omaniku, tehakse pilte, kontrollitakse dokumentatsiooni. Peale seda koostatakse spetsiaalne raport, mis esitatakse Tellijale.

Hoone tehniline audit kasutusloa taotlemisel

Seoses ehitusseaduse nõuetele, tuleb Teil tellida ka ehituse tehniline audit, kui:

 • Tegu on ebaseadusliku ehitisega
 • Puudub ehitusdokumentatsioon

ABAUDIT saab Teile pakkuda ehitustehnilist auditit üldkonstruktsioonilisele osale ja samuti vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Kahjuks ei ole meie pädevuses hetkel tuleohutus auditi teostamine ja samuti elektrikontrolli teostamine. Kui kohalik omavalitsus nõuab ka tuleohutuse auditit ja Teil on puudu ka elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus, siis need tööd tuleb eraldi tellida lisaks. Lisaks tuleb Teil arvestada, et kui Teie hoones on näiteks gaasipaigaldis, siis võib ka gaasipaigaldis vajada kontrolli.

Kindlasti tuleb arvestada sellega, et enamus omavalitsusi loeb ebaseaduslikuks ehitiseks ka ehitist, mille ehitamiseks on küll väljastatud ehitusluba, kuid ei ole ehitatud vastavalt ehitusloa väljastamise aluseks olnud projektile. Üldjuhul ei ole probleemi siseseinte muudatuste osas, kuid probleemiks võivad osutuda üldiste mahtude muutumised (hoone on ehitatud suurem) või ka akende ja uste teisiti asetsemine. Ebaseaduslik ehitis tähendab aga kohe täit kontrolli ja suuremaid riigilõive.

Millest sõltub hoone tehnilise auditi hind?

Tihti küsitakse meilt, et millest sültub tehnilise auditi hind. Hind sõltub peamiselt järgmistest asjaoludest:

 • Kas on olemas ehitusprojekt ja kas on ehitatud vastavalt projektile
 • Kas on väljastatud ehitusluba
 • Kui kaugel asub ehitis Tallinnast
 • Kas on olemas materjalide loetelu või tuleb teostada ka konstruktsioonide avamisi
 • Kui kiiresti tehnilist auditit vaja on

Materjalide osas on eriti oluline kõik tuleohutusega seotud materjalide andmed.  Ehk tulekolletes kasutatud materjalid – nende kohta peab olema paberid või kui need on puudu, siis tuleb  tellida tuleohutus audit koos küttekolde uuringuga, mis väljastab vastava paberi, et küttekolle on ehitatud ohutult ja tulekindlatest materjalidest.