Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord

Energiaaudit või energiamärgis aitab säästa raha1. maist 2014 aastal on kehtestatud energiaaudititele uued nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Kõiki nõudeid võite lugeda riigiteataja vahendusel.

Mõned peamised muudatused ja uuendused:

Täpsustatud on oluliselt energiaauditi lähteandmete kogumist ja sisse on viidud nõue, et tellija esindaja peab ka kinnitama taasesitatavas vormis antud andmete õigsust.

Oluliselt on ka täiendatud uuringute ja mõõdistuste korda. Nüüd on kindel nõue, et mõõdistusi tuleb teostada vähemalt 7 päeva jooksul ja vähemalt 5% üldpindalast, samuti minimaalselt kolmes korteris. Sisekliima mõõtmiste juures on ka kindel nõue, et tuleb teostada CO2 mõõtmised. Ventilatsiooni toimivust tuleb samuti mõõta väljatõmbe ja sissepuhke avades. Ka on sisse viidud välispiirete termograafilise ülevaatuse nõue, et hinnata külmasildade osakaalu.

Lisaks palju teisi energiaauditi vormilisi täiendusi.

Comments are closed.