Sisekliima mõõtmised

Teostame vajadusel ka sisekliima mõõtmisi. Meie töövahendite seas on nii temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse andmeloggerid. Kui ka CO2 andmeloggerid.

Temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse andmete logimist kasutame peamiselt energiaauditite puhul, kui ka hoonete kontrollil.

CO2 andmete logimine annab aga hea ülevaate, kuidas toimib ruumi ventilatsioon. Kasutame Wöhleri firma CO2, temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seadmeid. Antud seadmed võimaldavad salvestada kuni 16000 andmepunkti. Salvestuse vahemik on seadistatav 1 sekundilt kuni 5 tunnile.

Lisaks on võimalik ka endal suurelt displeilt jälgida hetke õhukvaliteedi andmeid.

Õhukvaliteedi mõõtmiste hinnad algavad 20EUR.