Projektijuhtimine

ABaudit pakub lisaks ka projektijuhtimise teenust oma klientidele. Projektijuhtimise puhul hoolitseme meie Teie ehitustööde organiseerimise ja kontrollimise eest. Ühtlasi – olles sõltumatu ehitajast – kontrollime, et ehitus vastaks projektile ja energiaauditis välja toodud nõuetele.

Projektijuhtimise teenus on ka Kredexi poolt toetatav  ja lausa soovitatav. Seda just selle pärast et ühistutes ja ka eramajade omanikel puudub enamasti vastav kompetents ehituste kontrolliks. Tihti on tegu ka kompleks töödega, kus teostatakse näiteks seinte soojustamist, küttesüsteemi uuendamist, ventilatsiooni parendamist jne. Lisaks nõuab projektijuhtimine ka üsna palju ressurssi ja nii on seda keeruline teha põhitöö kõrvalt.

Projektijuhtimise hind sõltub töödest, mida plaanitakse teha. Seega hinna saamiseks võtke meiega ühendust.