Kas taas on tulemas karm talv? Paras aeg mõelda energiamärgise või energiaauditi peale.

Miks energiaaudit või energiamärgis?

Maailma teadlased hoiatavad, et ka käesolev talv võib tulla üsna karm, sest Arktika jää on palju sulanud – just nagu 2007 aastal. Nii 2007 kui ka 2011 aastal, kui Arktika jää palju sulas, siis tõi see alati endaga kaasa ka karmi talve Põhjamaadesse ja Eestisse. Seega on väga karmi talve oodata ka meil.

Karm talv tähendab aga enamuse jaoks kohe kõrgustesse hüppavaid küttekulusid. Nukker on vaadata, kuidas majadel korstnad ööd ja päevad tossavad, kuid samas on katusealune tohutuid jääpurikaid täis. See näitab kohe, et kuigi maja köetakse kõvasti, siis katuse soojapidavus pole just kõige parem.

ABaudit pakub Teile energiaauditite ja energiamärgiste väljastamise teenust , et Teil oleks parem ülevaade oma kinnisvarast. Just nende dokumentide alusel on võimalik alustada oma maja soojustamisega ja viia nii küttekulud alla.

Energiaaudit

Energiaaudit on teenus, mille jooksul selgitame välja, kust kaudu Teie maja soe välja läheb. Selleks teostame erinevaid Energiaaudit ABauditistmõõtmiseid, arvutusi ja kogume andmeid. Koostame energiabilansi ja saame lõpuks teile öelda, kui palju energiat kaob Teil katuse, kui palju akende ja kui palju muid piirdeid kaudu. Kui see selgeks tehtud, siis on juba võimalik hakata välja andma soovitusi, kuidas seda sooja paremini kinni hoida. Seega on energiaaudit üks põhjalikumaid dokumente, mille abil saab ülevaate, kuidas maja soojustada.

 

 

Energiamärgis

Energiamärgise abil on Teil lihtsalt võimalik võrrelda erinevate hoonete energiatarbimist. ABaudit pakub energiaEnergiamärgis ABauditistmärgist enamasti koos lühikese tehnilise ülevaatusega. Sellel puhul esitame Teile lisaks tavapärasele energiamärgisele veel ka spetsiaalse 5-10 leheküljelise tehnilise ülevaatuse ja soovitustega dokumendi. Antud tehnilise ülevaatuse abil on Teil võimalik koostada edasisi remonttööde ja hooldus plaane. Selline lihtsustatud ülevaade ei ole nii põhjalik, kui energiaaudit, kuid annab siiski lühida ülevaate võimalikest säästuviisidest. Samas on ta ka oluliselt odavam, kui energiaaudit. Pakume antud tehnilist ülevaatust energiamärgistega koos sellel põhjusel, et energiamärgise väljastamisel peame niikuinii objekti üle vaatama ja ühtlasi saame ka energiatarbimiste andmed. Seega on meil lihtne koostada lihtsustatud bilanss ja koos sellega ka lühiaruanne koos piiretele  (uksed, aknad, seinad jne) ja tehnilistele süsteemidele antavate soovitustega. Seega on ühistutel igati mõistlik tellida endale meilt energiamärgis koos tehnilise ülevaatusega ja selle abil on hiljem tunduvalt lihtsam otsuseid teha.

Comments are closed.