Energiamärgise väljastamine Kredexi toetuse puhul, kui tarbimisandmeid ei ole

Energiamärgis siis, kui tarbimisandmeid ei ole

Kuna praegusel hetkel on üsna aktiivne Kredexi Väikeelamute rekonstrueerimistoetus. Toetus on mõeldud väikeelamute omanikele oma hoonete energiatõhusamaks muutmiseks. Taotlemine on põhimõtteliselt lihtne:

Energiamärgis Kredexi toetuseks

Samuti on Kredexi poolt antu ka kirjeldus, kellele antud meede on mõeldud:
Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks.

Ja siit on ka tekkinud palju küsimusi seoses energiamärgisega. Nimelt nõutakse ühelt poolt tarbimisandmete baasil koostatud energiamärgist ja samas on lubatud toetust taodelda ka suvilale või aiamajale, kui nad rekonstrueeritakse aastaringseks elamiseks. Kuid suvilal või aiamajal ei ole ju korrektseid tarbimisandmeid, sest neid ei kasutata aasta ringselt. Selliseid huvilisi on aga väga palju, kes energiamärgise väljastamisega tekib probleem just selle pärast, et mingeid andmeid pole. Vastavalt määrusele “Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele” võib väljastada sellisel juhul H märgise “omistada hoonele aastane kaalutud energiaerikasutus, mis vastab suurimale energiaerikasutuse klassile (H) antud kasutamise otstarbe puhul” , kuid põhimõtteliselt poleks siis enam ju tegu ka tarbimisandmetel põhineva energiamärgisega.

Küsimus tekkiski selles, kas Kredex siis antud märgist arvestab. Ja nagu küsimusele vastati:
Jah, sellisel juhul, kui pole tarbeandmeid esitada, peabki väljastama märgise lähtuvalt ette antud nõuetest.

Toetuse andmise tingimuste koostamisel eeldati, et toetus tullakse küsima elamutele, kus reaalselt elatakse, kui tegelik olukord on osutunud hoopis teiseks.

Me aktsepteerime ka neid märgiseid, mis on koostatud puudulike andmete põhjal.

Tänan Airet selle vastuse eest Kredexist.

Ehk – praegusel hetkel – kui meil tõesti ei õnnestu kuidagi andmeid kokku saada – siis saame väljastada ikka energiamärgise ja praegusel hetkel saate selle põhjal ka toestust küsida. Kuid alati on kindlam enne siiski Kredexi toetuse spetsialistidega nõu pidada! Sest nõuded võivad muutuda!

Kui soovite lähemat infot energiamärgiste hindade ja võimaluste kohta, siis vaadake kindlasti meie hinnakirja.

Comments are closed.