Mis andmeid on vaja energiamärgise kiireks väljastamiseks?

Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed

Üks põhilistest küsimustest, mis pidevalt saame on – mis andmeid on vaja energiamärgise väljastamiseks? Toome siinkohal välja põhilised asjad, mida meil vaja on:

  • Tarbimisandmed
  • Kütte liik ja kuidas valmistatakse sooja vett
  • Köetav pindala
  • Viimasel ajal teostatud tööd
  • Energia eksport
  • Tellija andmed

Vaatame nüüd lähemalt iga vajaliku punkti.

Tarbimisandmed energiamärgise väljastamisel

energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed - kasutatud kütusTarbimisel põhineva energiamärgise väljastamiseks vajame soovitavalt viimase kolme aasta tarbimisandmeid aastate lõikes. Kui kolme aastat ei ole võimalik anda, siis vähemalt ühe täis aasta tarbimisandmed on siiski vajalikud. Tarbimisandmete puhul on vaja siis kogu hoonesse sisse toodud energia andmeid. Põhiliselt on nendeks küte, elekter, vesi, gaas.

Näitena esitame, kuidas võiks meile andmed saata:

Tarbimine/aasta 2014 2015 2016
Küttepuud (rm) 15 14 17
Elekter 8650 7640 8360
Vesi 120 112 116

Kütte puhul on meil tarvis siis teada saada, mitu MWh aastas hoone tarbib. Kui Teie maja ei ole lülitatud kaugkütte võrku või Teil ei ole omal soojamõõtjat, siis ei ole teil võimalik meile anda kogust MWh vaid saate meile anda selle tarbitud kütte kogusena ja juurde panna kirja ka mis kütusega tegu on. Ehk siis on tarvis teada, kui palju olete kas gaasi, kütteõli, pelleteid või puid aastas ostnud. Kõige tihedamini tekib küsimus energiamärgise väljastamisel halupuude kohapealt – siin oleme öelnud, et tegelikult omades juba paar aastat maja, siis omanikud üldjuhul teavad, kui palju nad aastas puid varuvad ja piisab sellest hinnangulisest kogusest ruummeetrites.

Elektri tarbimis andmed saate oma võrguettevõtte vahendusel – neid on Eestis mitmeid, seega peate teadma, kellega Teil on liitumine. Oluline on siin teada, et võrguettevõte ei ole tänapäeval enam sama, kes on elektri müüja. Elektri ostu-müügi leping võib teil olla Eesti Energia, Starmani, Eesti Gaasi või kellega iganes. Kuid elekter jõuab teile kohale mööda võrguettevõtte kaableid. Kõige suurem võrguettevõtte on Eestis Elektrilevi – kuid piirkonniti on ka erinevaid võrguettevõtteid. Kui teie võrguettevõtte kodulehe iseteenindus ei võimalda teil endal genereerida viimaste aastate tarbimisaruandeid, siis peate nendega ühendust võtma. Üldjuhul nad teavad, mille jaoks neid andmeid vaja on.

Vee kulu on meil energiamärgise väljastamisel tarvis selleks, et hinnata, kui palju kulub energiat sooja vee valmistamiseks. Nimelt sooja vee valmistamine ei sõltu üldiselt välistemperatuurist ja arvutustes ei arvutata seda ümber kraadpäevadele. Ehk kogu kulunud kütteenergiast võetakse maha sooja vee valmistamiseks kulunud energia, siis viiakse küttele kulunud energia ümber kraadpäevade põhiseks energiaks (mis arvestab siis juba antud ajavahemiku temperatuuridega) ja liidetakse uuesti tagasi sooja vee valmistamiseks kulunud energia. Kui teil on nüüd oma kaev ja puudub info, kui palju vett kulub, siis pole hullu. Andke meile teada, et palju elanike on ja me arvutame arvutusliku vee tarbimise välja. Lisaks andke kindlasti ka teada, kui teil on oma kaev, kuid vesi pole hoonesse sisse toodud. Sest sellisel juhul me vee tarbimist praktiliselt ei arvesta.

Kütte liik energiamärgise väljastamisel

Energiamärgise väljastamisel on meil vaja teada, mis kütte liik teil kasutusel on. Korrusmajadel on selleks enamasti kaugküte või oma katel. Eramajadel on aga valik juba oluliselt laiem ja tihti koosneb küte mitmest osast – näiteks ahi/pliit ja soojuspump. Või on kaminad ja ka mingi katel. Viimasel ajal on kõige levinumaks koosluseks ahjud koos soojuspumbaga. Kui teil on kasutusel soojuspump, siis on hea, kui saate vähemalt ühe aasta elektri väljavõtte anda ka kuu põhiselt – sest siis saame täpsemalt hinnata kui palju energiat kulub umbes kütteks ja kui palju on tava tarbimine.

Lisaks kütte liigile on meil energiamärgise väljastamisel vaja ka teada, kuidas valmistate sooja vett. Kas soe vesi toodetakse koos katlaga või on teil elektriboilerid. Seda infot on meil vaja, et teaksime, kas arvestame sooja vee valmistamise kulu maha kütteenergast või on see hoopis elektri tarbimise sees.

Köetav pindala

energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed - köetav pindalaTegu on kõige olulisema asjaga ja samas ka kõige rohkem segadust tekitava osaga. Meil on vaja energiamärgise väljastamisel teada, mis on reaalne köetav pindala. Ehitise tehniliste andmete ja arvestamise aluste määruse järgi on köetavaks pinnaks “Ruumi köetav pind on sisekliima tagamisega ruumi suletud netopind”.  Ehk kõik need ruumid kokku, kus hoiate soojemat temperatuuri, kui väljas on. Tihti tekitab vaidlusi erinevate abiruumide osa – meie lähtume energiamärgise väljastamisel põhimõttest – kui kütate regulaarselt ja alla mingi temperatuuri (16C) ei lase seal temperatuuri kukkuda, siis on tegu köetava pinnaga. Näiteks esik või garaaz, kuhu lisate külmal ajal elektriradiaatori, et seal temperatuur alla 5C ei langeks – seda meie siiski köetavaks pindalaks ei loe. Kuid kui olete garaazi püsivalt paigaldanud radiaatorid ja hoiate seal ca 15-16 kraadi, siis saab selle lugeda köetavaks pinnaks.

Põhjus, miks me sellise erisuse teeme. Oletame, et on kaks ühesugust maja ja ühesuguse tarbimisega. Mõlemal majal on küljes garaaz. Eluruumide pindala on 100m2 ja garaaz 40m2. Kui tarbimised on võrdsed – oletame mõlemal 7000kwh/aastas. Siis see maja, millel garaaz ei ole köetava pinna sees – tema aastane kaalutud energiatarbimine oleks 7000/100=70kwh/m2a ja energiaklass oleks B. Kuid teine maja, millel garaaz loetakse köetava pinna sisse – tema kaalutud energiatarbimine oleks – 7000/140=50kwh/m2a ja tema energiamärgise klass oleks juba A. Kuigi nagu alguses mainisime – tegu täpselt ühesuguste majadega.

Viimasel ajal teostatud tööd

Kuna energiamärgise väljastamisel peame alati andma ka mõned soovitused energiasäästuks, siis on hea, kui panete ka kirja, mis töid olete juba teinud. Kas olete vahetanud näiteks aknaid või soojustanud midagi. See annab ka meile parema info ja võimaluse hinnata, kas arvutatud energiamärgise klass vastab reaalsusele. Kui annate meile teada, et olete maja soojustanud, kõik aknad on vahetatud ja energiamärgise klass tuleb ikka F – siis hakkame kohe lisaküsimusi küsima, et selgeks teha, kas see on ikka reaalne tulemus. Tihti tuleb lõpuks tõdeda, et see võib ka nii olla. Sest tuleb välja, et majas on näiteks bassein, mis tarbib tohutult energiat.

Energia eksport

Praegusel hetkel veel kohtame seda vähe, kuid mida rohkem erinevad päikesepaneelid ja tuulegeneraatorid populaarsust koguvad ja ka hinnad odavnevad, seda olulisemaks see kaenergiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed muutub. Kuid siinkohal on oluline teada, et energiamärgise väljastamisel võtame arvesse (ehk lahutame maha) ainult selle energia, mille olete välja eksportinud – ehk võrguettevõttele müünud. Kui te võrguettevõttele midagi tagasi ei müü ja tarbite kogu toodetud elektrit ise, siis on teie energia tarbimine lihtsalt selle võrra väiksem. Ja nii võib ka tekkida olukord, kus suhteliselt viletsalt soojustatud hoone võib saada väga hea energiamärgise klassi, sest kuigi ta tarbib palju energiat ja midagi võrku tagasi ei saada, suudab ta selle vajaliku energia kõik ise toota.

Tellija andmed

Kõige lõpuks on meil vaja tellija andmeid, kes energiamärgise väljastamise tellib. See võib olla erinev sellest, kes energiamärgise tellimise eest maksab. Kuid kuna Ehitusregistris energiamärgist koostades tuleb ka tellija info sisestada, siis kuvatakse see ka hiljem energiamärgisel. Ja kui meil on energiamärgis juba registrisse sisestatud, siis muuta seda kahjuks enam ei saa vaid tuleb hoopis uus energiamärgis genereerida.

Lõpetuseks energiamärgistest

Kui teil on küsimusi energiamärgise väljastamise kohta, siis võtke julgelt meiega ühendust. Väljastame energiamärgised kiiresti ja ilma ettemaksu nõudmata. Väljastamisele kulub tavaliselt paar tööpäeva, kui kõik andmed on meile edastatud.

Comments are closed.