KredEx jätkab korterelamute energiaauditite toetamist

KredEx avab järgmisel kolmapäeval, 12. juunil 2013 taotlusvooru energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks.

KredExi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingu kohaselt on energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks ette nähtud 229 000 eurot, teatas KredEx.

Ehitusprojekti ja energiaauditi toetuse finantseerimise maksimaalne määr on kuni 50% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu minimaalne määr on vähemalt 50%.

Toetuse maksimummäärad ühe korterelamu kohta kalendriaastas on energiaauditi toetuse taotluse kohta 700 eurot ning ehitusprojekti toetuse taotluse kohta 5000 eurot.

Seega on praegu igati õige aeg planeerida järgnevaks hooajaks oma korterelamule energiaaudit, kui Teil seda veel ei ole.

Energiaaudit ja energiamärgis annavad sõltumatu ülevaate Teie hoone energiatarbimistest. ABaudit OÜ-st saate tellida endale soodsalt vajaliku energiaauditi, et selle põhjal koostada ehitusprojekt ja teostada maja renoveerimine.

Comments are closed.