Energiamärgise väljastajad

Kredexi energiamärgise väljastajate info

Täiesti juhuslikult avastasime täna, et nii Kredex kui ka Tehnilise Järelevalve Amet jagavad puuduliku infot energiamärgise väljastajate kohta. Kredexi kodulehel oli üleval link, mis viitas Kutsekojale ja kutsetunnistuste registrile ja seal Energiatõhususe valdkonnale. Täpselt sama infot jagab ka Tehnilise Järelevalve Amet oma energiamärgise infomaterjalis – Hoone energiamärgise infovoldik.

Kogu probleem on juhendis, kuidas Tehnilise Järelevalve Amet õpetab kontrollima, kas isik on pädev energiamärgist väljastama: Väljavõte juhendist: Kontrolli väljastaja pädevust kutseregistrist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused kutseala > ehitise energiatõhusus.

Kogu probleem tuleneb aga sellest, et Kutsekoja kutseregister peab eraldi arvestust ja registrit osakutsete üle. Seega otsides kutsetunnistuste registrist, ei otsita osakutsetunnistuste registrist, kus on samuti täiesti pädevad ja õigusega isikud, kes võivad väljastada energiamärgiseid ja teostada elamute energiaauditeid.

EKVY lehel on ilus graafiline lisa ka olemas, mis näitab, kes võib erinevaid energiatõhususe töid teostada:

Energiamärgise väljastaja - energiaaudiitor

Siin kohal tuleb tänada Kredexit, kes vastava teate saamisel oma kodulehel Väikeelamute toetusmeetme juures muutis samal päeval juba ära Kutsekojale viitava lingi ja viitab nüüd EKVY lehele, kes väljastab energiatõhususe ala kutsetunnistusi, kes saavad väljastada ka Energiamärgiseid.

Millal Tehnilise Järelevalve Amet oma infomaterjalid energiamärgise kohta uuendab, selle kohta info puudub. Võibolla uuendab Kutsekoda enne oma registrit ja see suudab korraga otsida ka mitmest andmebaasist.

ABAUDITi energiatõhususe spetsialistid

Oleme ABauditis keskendunud just kortermajadele ja eramajadele. Kuigi kogemused võimaldaksid meil ka omandada Energiaaudiitor 6 täiskutse või ka tase kõrgema taseme, tegime ühel hetkel otsuse, et pigem on mõistlik rohkem keskenduda oma põhiturule. Kuna meie põhituruks on korteriühistud ja eraisikud, kes tellivad meilt energiaauditeid, energiamärgiseid või tehnilisi auditeid, siis keskendume just nendele aladele.

Seega on meie poolt väljastatud energiamärgised ja energiaauditid täiesti pädevad ja vastavad Kredexi ja ka teiste asutuste nõuetele.

Comments are closed.