Energiamärgis ja energiaaudit abauditist

Energiamärgise hind Kredexi eramajade toetuseks

Energiamärgise hind

14. novembrist 2016 aastast hakkab Kredex taas väljastama toetusi ka eramajadele/väikeelamutele. Antud toetuse taotlemiseks on üheksenergiamargis ja energiaaudit abauditist eelduseks, et Teil on olemas energiamärgis antud hoonele. Kredexi toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on siin:

 • Taotlus (dokumendi avamiseks vajalik vähemalt Adobe Reader versioon 11, programmi allalaadimiseks vajuta siia)
 • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse;
 • taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus;
 • projekteerija  antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
 • väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis;
 • rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised (vähemalt 3 võrdlevat, mis on taotluse esitamise hetkel kehtivad);
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu);
 • paigaldatavate seadmete tootespetsifikatsioonid;
 • vajadusel kohaliku jaotusvõrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Võrguettevõtja liitumispakkumine ei ole nõutav, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus jaotusvõrk puudub.

Seoses sellega oleme viimasel ajal saanud järjest rohkem kõnesid energiamärgiste teemal, et kui palju energiamärgis maksab ja kui kiiresti selle kätte saab. Anname siinkohal kohe ka vastused.

Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed

Selleks, et saaksime väljastada Teile mõõdetud energiatarbimistel põhineva energiamärgise, on meil tarvis järgnevat infot:

 • Hoone täpset aadressi, et saaksime selle Ehitusregitrist ülesse otsida
 • Viimase kolme täisaasta tarbimisi aastate lõikes:
  • elektrienergia kulu
  • vee kulu
  • küttepuude kulu (kui köetakse puudega – andke keskmine aastas kuluv ruumide arv), samuti küttepuude tüüp (segapuit, lepp, kask vms)
  • Muu kasutatud kütuse kulu (brikett, kergkütteõli, pellet vms)
  • Gaasi kulu
 • Info, kuidas valmistatakse sooja tarbevett (elektriboiler, katel vms)
 • Milliseid renoveerimistöd on viimastel aastatel tehtud – lühike info selle kohta, kas on vahetatud aknaid vms
 • Köetav pindala – eriti, kui see erineb ehitusregistri andmetest
 • Teie kontaktandmeid

Palju küsitakse ka, kust need andmed saab. Vee tarbimise annab Teile üldjuhul Teie veeettevõte. Elektrienergia tarbimise saate kõige lihtamalt Elektrilevi või oma võrguettevõtte kaudu. Üldjuhul saab selle iseteenindusest alla laadida. Muude kütuste osas – on soovitatav kogused meelde tuletada, kui arveid pole alles jäänud. Köetav pindala – see on enamasti Teie maja pindala – eluruumid + abiruumid. Köetava pindala alla ei loeta näiteks majaga ühenduses olevat garaazi, kui seda ei köeta. Enamasti peaks köetava pindala info olemas olema ehitusregistris, kuid kui seda seal pole, siis pate arvestama, et küsime seda.

Kui kaua energiamärgise väljastamine aega võtab

Energiamärgise väljastamine võtab aega keskmiselt kolm tööpäeva, eelduseks on, et eelnevalt kirja pandud info on kõik olemas.

Kas energiamärgise väljastamiseks peab energiaaudiitor kohale tulema?

Väga palju küsitakse meilt praegu seda, kas te pate kohale tulema ja maja üle vaatama. Lühike vastus on – ei pea. Kui andmed tunduvad meile tõesed

Palju energiamärgis maksab?

Ja nüüd see kõige tähtsam küsimus, mida küsitakse – palju energiamärgis maksab. Erinevalt teistest, ei hoia meie oma hindu saladuses. Energiamärgise hind praegusel hetkel antud tingimustel on 85EUR. Käibemaksu ei lisandu! Teie energiamärgise väljastab paberitega energiaaudiitor ja energiamärgis lisatakse ehitusregistrisse. Lisaks – usaldame oma kliente – maksate alles siis, kui energiamärgis on ehitusregistrisse lisatud!

 

ABAUDIT – säästame koos

Comments are closed.