Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiasäästu nipid ABauditistKontrollige üle kogu oma majapidamise küttetorustiku isolatsioon. Tihti isolatsioon kohati lahti tulnud või on mingitel põhjustel üldse kohati eemaldatud. Erilist tähelepanu pöörake nendele kohtadele, kus küttetorustik läbib külmi ruume – nagu näiteks keldrid, garaazid jne. Isegi, kui seal ei ole otseselt välisõhu temperatuur võib seal olla temperatuur siiski madalam ja seoses sellega ka soojusülekanne parem. Kui tavaolukordades võib üks meeter tavalist isoleerimata küttetorustiku toru eraldada umbes 5W meetri kohta, siis välistemperatuuris olevatel torudel on see kadu tunduvalt suurem. Alles hiljuti ühe energiaauditi käigus leidsime suure ventilatsiooniseadme küttesõlme välisõhus täiesti isoleerimata olekus olevana. Tehes seal toru läbimõõdu ja kogu pikkuse põhjal arvutusi, siis saime, et antud juhul kaotati aastas umbes 6MWh energiat selle sõlme pärast.

Seega kontrollige kindlasti oma küttetorustikud üle, kinnitage lahti tulnud isolatsioon, isoleerige kütmata pindadel kraanid ja teised isoleerimata kohad ja võite nii suhteliselt lihtsate ja odavate vahenditega üsna palju ka kokku hoida.

Üldjuhul kulub küttetorustiku isolatsiooni kontrolliks tund või paar ja natukene isoleerimisvahendeid ja teipi ja sellega tuleb üldjuhul toime enamus inimesi.

Comments are closed.