25/11/2015
by admin
EKKHL-i koolitused 2015 aasta sügisel kommenteerimine on välja lülitatud

EKKHL-i koolitused 2015 aasta sügisel

ABauditi poolt antud koolitused

2015 aasta sügisel sai antud koolitusi EKKHL-i kinnisvara haldajatele ja hooldajatele. Kokku sai antud kolm koolitust kahel erineval teemal.

Esimeseks koolituse teemaks oli Hooldustööde dokumenteerimine, kus sai antud ülevaade erinevate tehnosüsteemide dokumenteerimisest ja päevikute täitmisest. Miks üldse hooldustöid on tarvis dokumenteerida, kuidas seda teha ja millised dokumenteerimise võimalused olemas on. Loodetavasti oli antud koolitusest osalejatele kasu ja nad said ka edasiseks tööks mõningaid näpunäiteid.

Teiseks koolituseks oli Tehnosüsteemide koostöö. Tegu oli tegelikult päris raske koolitusega – ehk just selle ettevalmistuse osa. Kuigi kogemusi on antud teema osas palju, siis probleeme tekitas just see, et kuidas sellist koolitust ülesse ehitada, sest pole konkreetset lähteülesannet. Kui oleks ülesanne, et kuidas ruumikontroller panna tööle teiste samas ruumis olevate süsteemidega – see oleks oluliselt lihtsam koostada ja sellest rääkida. Kuid lõppkokkuvõttes sai räägitud natukene teoreetilist osa, et mida üldse erinevate tehnosüsteemide koostöö all mõista ja kuidas nad teoreetiliselt koos töötavad. Lisaks ka ülevaade enamlevinud süsteemidest, mis praegu koos tööle pannakse ja millised on veel võimalused. Ning lõpetuseks sai kajastatud erinevaid probleeme ja jagatud ka kiireid näpunäiteid, kuidas näiteks energiasäästu lihtsalt ja kiiresti on võimalik saavutada erinevaid tehnosüsteeme koos töötama pannes.

Mõlema koolituse materjalid on ka siia lisatud.

Hooldustööde dokumenteerimine

Tehnosüsteemide koostöö

26/05/2014
by admin
Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde: Energiamärgis on kohustuslik kommenteerimine on välja lülitatud

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde: Energiamärgis on kohustuslik

Hoone müümisel või rentimisel on energiamärgise info kuulutusse lisamine kohustuslik

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et kinnisvara müügi-, rendi- ja üürikuulutused peavad kohustusliku osana sisaldama informatsiooni hoone energiamärgise või energiaklassi kohta. Selle info puudumine on seaduse nõuete rikkumine.

Energiamärgis on dokument, mis antakse ehitatavale või olemasolevale hoonele. Ehitatava hoone energiamärgise eesmärgiks on anda infot, milline on hoone eeldatav energiavajadus. Olemasoleva hoone energiamärgise eesmärgiks on anda ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest. Nii energiavajadus kui ka energiatarbimine hõlmavad hoone aastast koguenergiat- küte, valgustus, seadmed jms.

Kinnisvara ostjale või rentnikule on energiamärgis väga oluliseks infoks- see näitab, kui suured saavad olema energiakulud hoone ülalpidamisel. Mida parem on hoone energeetiline olukord ehk mida kõrgem on hoone energiaklass, seda väiksemad on kulutused energiale ja seda suuremaks võib hinnata kinnisvara väärtust. Energiamärgis annab ka ülevaate hoone investeerimisvajadustest.

Energiamärgise peab tellima hoone omanik, korteriühistu või korterelamu haldaja, kes võimaldab märgisega tutvuda ka teistel hoone elanikel. Üldjuhul väljastatakse märgis hoonele kui tervikule, aga kui hoonel puudub ühtne küttesüsteem, siis antakse märgis ka korterite kaupa.

Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõte ja projekteeritavale hoonele väljastab energiamärgise projekteerija. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat. Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib ehitusseadus.

Täpsem info Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel

09/05/2014
by admin
Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord kommenteerimine on välja lülitatud

Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord

Energiaaudit või energiamärgis aitab säästa raha1. maist 2014 aastal on kehtestatud energiaaudititele uued nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Kõiki nõudeid võite lugeda riigiteataja vahendusel.

Mõned peamised muudatused ja uuendused:

Täpsustatud on oluliselt energiaauditi lähteandmete kogumist ja sisse on viidud nõue, et tellija esindaja peab ka kinnitama taasesitatavas vormis antud andmete õigsust.

Oluliselt on ka täiendatud uuringute ja mõõdistuste korda. Nüüd on kindel nõue, et mõõdistusi tuleb teostada vähemalt 7 päeva jooksul ja vähemalt 5% üldpindalast, samuti minimaalselt kolmes korteris. Sisekliima mõõtmiste juures on ka kindel nõue, et tuleb teostada CO2 mõõtmised. Ventilatsiooni toimivust tuleb samuti mõõta väljatõmbe ja sissepuhke avades. Ka on sisse viidud välispiirete termograafilise ülevaatuse nõue, et hinnata külmasildade osakaalu.

Lisaks palju teisi energiaauditi vormilisi täiendusi.

02/03/2014
by admin
Torustiku lekete kõrvaldamine aitab säästa energiat ja raha kommenteerimine on välja lülitatud

Torustiku lekete kõrvaldamine aitab säästa energiat ja raha

Tihti ei mõelda sellele, kui palju tegelikult tilkuvast kraanist või kuskil tilkuvast torust vedeliku kaob. Lisaks otsesele kulule, mis on tingitud vee kuluga tekitab selline tilkuv koht ka ohu, et kuskil piiretes tekib mädanik või hallitus. Eriti ohtlik võib selline pidev tilkumine (eriti sellised torustiku tilkumised, mida pole näha) hakata mädandama põhikonstruktsioone puithoonetel. Seega on vahest kasulik panna enne paari päevast lahkumist kirja veemõõtja näit ja tagasitulles seda kontrollida. Võite seda ka mõnel ööl teha.

Küttesüsteemide puhul tuleb aga tähelepanelik olla, kui liiga tihti tuleb süsteemi täita. Eriti tähelepanelik lekete suhtes tuleb olla siis, kui Teie elamises on kasutatud kiirliidetega tänapäevaseid torusid. Nagu näiteks Alupex. Nende liited väsivad tihti aastate möödudes ja nii tekivad ka lekked. Kui liitekohad on veel suletud (neid ei ole näha), siis võib nende tilkumine põhjustada vägagi suure kahju lõpuks.

Nii käitudes on võimalik kokku hoida  aastas mitmeid kuupmeeterid vett.

17/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp: ventileerige siis, kui seda vaja on kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp: ventileerige siis, kui seda vaja on

Energiasääst ventilatsioonist

Hiljuti sattusin ühele nädalavahetuse üritusele ühe valla rahvamajja. Antud ürituse jaoks oli renditud üks suur saal.

Energiasääst energiaauditi abilÜritus oli igati tore ja asjalik, kuid varsti panin tähele, et õhk hakkab umbseks muutuma. Samas – tegu oli korralikult renoveeritud hoonega ja ka ventilatsiooni restid jäid majal juba eemalt silma. Seega pidi olema hoones ka uus ja renoveeritud ventilatsioonisüsteem. Ja ka lagedes ja seintes oli näha õhuvõtu ja sissepuhke plafoone – seega ka saalis täiesti ventilatsiooni valmidus loodud. Kuid lähemal uurimisel selgus kurb tõsiasi – ventilatsioon tegelikult seisis. Natukene asja edasi uurides selgus järgmine asjaolu – ventilatsioon oli ilusti renoveeritud, paigaldatud kaasaegne ventilatsiooniseade koos uue automaatikaga, kuid juhtimine oli lahendatud tavalise kellaga. Ja seda programmkella ei osanud kohalik administraator ka kasutada. Tulemus – ventilatsiooniseade töötas enamus aega kella programmi järgi, mis paigaldajad suvaliselt sisse olid pannud – ehk tavalise kontori tööaja järgi. Samas ei olnud keegi mõelnud sellele, et kui toimuvad õhtuti hilja veel mingid suured üritused või ka nädalavahetustel. Kui väga suur üritus oli tulemas, siis käidi käsitsi ventilatsiooniseadet sisse lülitamas.

Ja siit tuleb ka selle korra säästu nipp – ventileerige õhku siis, kui see vajab tõesti ventileerimist. Ja kui ei ole vaja (inimesi majas pole), siis võib ventilatsioon julgelt kas üldse seista või töötada minimaalse kiirusega. Pidevalt ventileerimine võrdub kogu aeg tulede põletamisega – isegi, kui kedagi kodus ei ole. Varustage oma ventilatsioonisüsteem lihtsalt kaasaegse automaatikaga, mis võimaldab ruumi kasutuse järgi ventilatsiooni sisse/välja lülitada. Võimalusi on mitmeid – ventilatsiooni võib ühendada näiteks valvesüsteemiga – kui hoone valves, siis ka ventilatsioon seisab. Või jutu alguses kirjeldatud olukord – seal oleks olnud kõige õigem suurtesse saalidesse paigaldada CO2 andurid – kui CO2 tase mõnes ruumis oleks tõusnud, siis oleks ventilatsioon saanud signaali, et hakata täis kiirusega tööle. Lihtne ja odav lahendus, kuid võimaldab säästa tuhandeid eurosid aastas.

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge. Kui soovite ka hinnangut oma ventilatsioonisüsteemi kohta ja ettepanekuid selle energiasäästlikumaks kasutamiseks, siis võite samuti meiega ühendust võtta.

14/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiasäästu nipid ABauditistKontrollige üle kogu oma majapidamise küttetorustiku isolatsioon. Tihti isolatsioon kohati lahti tulnud või on mingitel põhjustel üldse kohati eemaldatud. Erilist tähelepanu pöörake nendele kohtadele, kus küttetorustik läbib külmi ruume – nagu näiteks keldrid, garaazid jne. Isegi, kui seal ei ole otseselt välisõhu temperatuur võib seal olla temperatuur siiski madalam ja seoses sellega ka soojusülekanne parem. Kui tavaolukordades võib üks meeter tavalist isoleerimata küttetorustiku toru eraldada umbes 5W meetri kohta, siis välistemperatuuris olevatel torudel on see kadu tunduvalt suurem. Alles hiljuti ühe energiaauditi käigus leidsime suure ventilatsiooniseadme küttesõlme välisõhus täiesti isoleerimata olekus olevana. Tehes seal toru läbimõõdu ja kogu pikkuse põhjal arvutusi, siis saime, et antud juhul kaotati aastas umbes 6MWh energiat selle sõlme pärast.

Seega kontrollige kindlasti oma küttetorustikud üle, kinnitage lahti tulnud isolatsioon, isoleerige kütmata pindadel kraanid ja teised isoleerimata kohad ja võite nii suhteliselt lihtsate ja odavate vahenditega üsna palju ka kokku hoida.

Üldjuhul kulub küttetorustiku isolatsiooni kontrolliks tund või paar ja natukene isoleerimisvahendeid ja teipi ja sellega tuleb üldjuhul toime enamus inimesi.

12/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma sooja vee temperatuur kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma sooja vee temperatuur

Energiasäästu nipid ABauditist

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Kontrollige üle oma sooja vee temperatuur

Energiasäästu nipid ABauditistEnamus soojavee boilereid, küttesõlmede ja katelde kontrollereid võimaldavad seadistada sooja tarbevee temperatuuri erinevatele temperatuuridele. Eestis on valdavalt kasutusel 55C sooja vee temperatuurina. See temperatuur on täiesti piisav ja selle vee temperatuuriga ei ole ka ohtu põletuste tekkeks. Samuti ei hakka selle temperatuuriga ka erinevad bakterid vees arenema. Samas on siiski mitmel pool kasutusel veel 65C tarbevesi või ka veelgi kõrgemad temperatuurid. Kui konkreetset vajadust ei ole, siis langetage sooja tarbevee temperatuur 55C peale. Nii on ohutum ja samuti hoiate sellega ka energiat kokku, sest vee soojendamise peale kulub vähem energiat. Hinnanguline energiasääst on umbes 10% – konkreetsed suurused sõltuvad aga süsteemi suurusest, tüübist ja loomulikult ka kasutuse intensiivsusest.

Kui kõrvetate kraanist tuleva veega oma kätt, nii et tekivad ka esimesed põletuse tunnused, siis tasub kindlasti oma sooja vee temperatuur üle kontrollida!

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

10/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – lülitage välja ekraanisäästjad (screensaverid) kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – lülitage välja ekraanisäästjad (screensaverid)

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Lülitage välja ekraanisäästjad

Energiasäästu nipid ABaudit OÜ-stKäesolev energiasäästu nipp annab suurimat efekti suurtes kontorites ja ettevõtetes, kuid samuti võivad selle abil säästa ka kodutarbijad, kellel veel vanemad CRT monitorid kasutusel. Tihti on erinevatel arvutigraafikutel ja mänguritel üsna suured ja võimsad monitorid. Kuid kui keegi parasjagu arvutit ei kasuta, siis on tihti jäänud vanast harjumusest peale erinevad ekraanisäästjad. Mõnele lausa meeldib vaadata, kuidas tegevusetult oleva arvuti ekraanil erinevad pildid vahetuvad või ilus muster jookseb. Kuid kahjuks ei teavitata ennast, kuid palju sellega energiat kulutatakse. Praegu ka kõige energiasäästlikumad monitorid kulutavad ca 20W energiat. Enamiku monitoride energiatarve jääb aga 25-100W vahele. Kui nüüd Teie kontoris töötab juba 10 inimest ja nad kõik kasutavad energiasäästjaid – võite ise arvutada, kui palju tegelikult energiat kulutate.

Energiasäästu soovitus

Seadistage oma arvutite ja läptopide monitorid nii, et kui nad on tegevusetult, siis nad lülitatakse ka kohe välja. Isegi, kui esmapilgul tundub, et saavutatav energiasääst on tühine, siis aastas lõikes võib tulla kokku üsna suur summa. Isegi, kui monitor päevas 1 tunni vähem töötab, siis ka siis annab aastas ca 15-25kWh säästa arvuti kohta. Ja kui kasutajaid on juba rohkem, siis seda suurem ka sääst tuleb. Nii võib kümne töötajaga firma säästa lihtsa seadistusega aastas juba üsna normaalse summa. Seda eriti siis, kui monitore ja arvuteid üldse välja ööseks ei lülitata!

08/09/2013
by admin
Energiasäästu nipid ABaudit-ist – ventilatsiooni soojusvaheti puhtus kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipid ABaudit-ist – ventilatsiooni soojusvaheti puhtus

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt hakkame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Ventilatsiooni soojusvaheti ja energiasääst

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades on hetkel küll peamiselt ühiskondlikes hoonetes, kuid ka paljudes eramajades sundventilatsiooni seadmed. Loodetavasti on need varustatud ka soojustagastiga. Soojustagasteid on mitut tüüpi:

  • Plaatsoojusvaheti – sarnaneb kuubikule
  • Rootorsoojusvaheti – sarnaneb suurele kerale
  • Vahesoojuskandjaga (enamasti glükool) soojusvaheti – ventilatsiooniseadmes on väljatõmbe ja sissetõmbe õhul mõlemal kalorifeer

Need on kolm peamist ja kõige levinumat soojusvaheti tüüpi hetkel. Eramajades on peamiselt kasutusel väiksemat sorti ventilatsiooniseadmed ja neil on üldjuhul ka plaatsoojusvahetajad. Plaatsoojusvahetaja tööpõhimõte on lihtne:

Energiasäästu nipid ABaudit-ist

Ruumist tuleb kollane õhk ja suundub sinise õhuna välja. Väljast tuleb sinakas-rohekas õhk ja soeneb soojusvahetajas ja siseneb ruumi punase õhuga. Soojusvahetaja koosneb peentest lamellidest, millele abil ka soojusvahetus toimub. Tänu sellele pole tarvis külma välisõhku nii palju soojendada ja see annab olulist energiasäästu.

Ventilatsiooni soojusvahetaja puhastamine

Energiaauditeid tehes kohtan aga liiga tihti olukorda, kus ventilatsiooniseade on pikka aega hooldamata, filtrid vahetamata ja vahest ka lausa katki. Selle tulemusena on soojusvahetaja mustunud ja seoses sellega on ka vähenenud oluliselt soojusülekanne. Sõltuvalt soojusvahetaja mustusest on võimalik saavutada säästu kuni 40%. Ajaline kulu puhastamisele on sõltuvalt masina suurusest kas umbes 0,5-2 tundi. Ventilatsiooni ja õhuvahetuse kulu moodustab paljudel juhtudel aga 25-50% kogu hoone küttevajadusest, seega võite ise umbes arvutada, kui palju võiksite säästa.

Seega vahetage oma ventilatsioonisüsteemis regulaarselt filtreid ja puhastage masinat seest. Paljudel väikestel masinatel on võimalik soojusvahetaja lausa seest välja tõmmata ja puhtaks pesta.

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

IGYXCWBZ

04/09/2013
by admin
Energiaaudit või energiamärgis? kommenteerimine on välja lülitatud

Energiaaudit või energiamärgis?

Energiaaudit või energiamärgis?

Ärge põletage raha - tellige energiaaudit või energiamärgisJust sellise küsimuse ees seisavad taas paljud korteriühistute juhatuse liikmed – samuti ka erinevate teiste hoonete haldajad. Sügis on käes, kütteperiood pole enam kaugel ja taas tuleks hakata mõtlema, kuidas energiat säästa oleks võimalik.

Kuigi alati tundub raha vähe olevat, siis ainult selle põhjal otsustada mitte midagi teha on kindlasti vale. Vahest võib nii energiaaudit või ka energiamärgis tuua välja hoones olulised säästuvõimalused – mille rakendamine ka kiiret tagasiteenimist võimaldab. Loomulikult ei ole selliseid kohti palju, kuid neid siiski on välja tulnud energiaauditite käigus. Kuna energiamärgise väljastamisel vaadatakse hoone üldist tarbimist ja selle põhjal väljastatakse märgise klass, siis ainult selle väljastamisest ei piisa, et selgeks saada, kas on olemas ka lihtsamaid võimalusi energia säästmiseks. Selle pärast soovitab ABaudit tellida energiamärgis koos energiaaudiitori külaskäiguga ja kiire ülevaate tegemisega objektile. Selline lühike külastus on oluliselt soodsam, kui energiaaudit, kuid annab siiski informatsiooni, mida ja kuidas edasi minna.

Energiaaudit Kredexi toetuse jaoks

Energiaaudit või energiamärgis aitab säästa rahaKui soovite aga näiteks koostöös Kredexiga ka toetust saada, siis on Teil kindlasti tarvis ka energiaauditit. Energiaauditi käigus tutvutakse põhjalikumalt Teie hoonega, koostatakse hoone tarbimiste põhjal bilanss ja lõpuks pakutakse välja ka vastavad parandusmeetmed, mille abil on võimalik energiat säästa ja samuti ka sisekliimat normaalse kvaliteediga tagada. Kuigi esialgu võivad tunduda soovitatud tööd meeletult kallid ja võimatud, siis tegelikult paljudel juhtudel isegi esialgu hoone üldine maksukoormus oluliselt ei tõuse, sest saavutatav sääst ja võetud laenu tagasimakse tasakaalustavad teineteist. Kuid kindlasti tuleb renoveerimisel olulist tähelepanu pöörata sisekliima tagamisele. Paljudel juhtudel soojustatakse küll hoone, kuid sisekliima tagamisele suurt tähelepanu ei pöörata ja sellega nullitakse ka kogu saadav sääst. Kui elamus on umbne, siis inimesed hoiavad aknaid lahti või on paigaldatud hoopis odav värskeõhu klappide süsteem, mis samuti energiat väga palju kulutab.

Energiamärgis või energiaaudit tellige oma ala asjatundjatelt

Just praegu sügisel on õige aeg hakata planeerima oma hoonele energiaauditi tellimist. Selleks, et saada korrektne ülevaade hoonest on energiaauditit kõige parem teha kütteperioodil, siis saab teha ka vajalikud sisekliima mõõtmised. ABaudit teeb sisekliima mõõtmistega koos ka CO2 mõõtmiseid hoonetes, et sellega saada täpsem info hoone ventilatsiooni toimimisest.

Energiamärgist võib tellida läbi aasta, kuid kui soovite lisaks ka hoone ülevaatust, siis soovitame kindlasti ka energiamärgis tellida siiski kütteperioodil. Energiamärgist on Teil aga kindlasti tarvis, kui plaanite oma eluaset müüa või välja rentida. Sest just selle abil saavad tulevased ostjad või üürnikud infot, millised on nende tulevased kommunaalkulud.

Asume ühiselt energiat säästma – ABaudit